Ook voor uw Surinaamse Uitvaart

Surinamers gaan, voordat de overledene bewassen wordt, naar het uitvaartcentrum om met de overledene te praten hoe hij zijn dood ervaart. Zij bespreken voorts met hem wat voor persoon hij was en hoe zij met de overledene in het leven hebben gestaan. De Surinaamse nabestaanden hebben de overtuiging dat de overledene hen nog steeds kan verstaan.

Er bestaan Islamitische, Boeddistische, Joodse, Christelijke en Creoolse Surinamers. Al deze Surinamers kennen hun eigen rouwrituelen. Zo zijn Creoolse uitvaarten in Surniname bekend vanwege de uitbundigheid waarmee de uitvaartceremonie plaatsvindt.

Het wassen van de overledene

Bewassing van de overledene geschiedt door middel van een kommetje met een bodem water. Hiermee worden eerst de handen nat gemaakt, waarna al staande achter het hoofd van de overledene beide handen tegen de wangen van de overledene gezet worden. Na dit proces worden de handen wederom in het bodempje met water gewassen. Voor het bewassen van de overledene wordt een mix van formaline, glycerine, alcohol en tabaksbladeren gebruikt. Het gehele ritueel kan anderhalf tot vijf uur in beslag nemen.

Veel Surinamers worden dansend naar het graf gebracht. Het dansen tijdens de uitvaart is een oude gewoonte. Deze vorm van rouwverwerking biedt de nabestaanden veel troost. De achterliggende gedachte is dat de nabestaanden dermate bezig gehouden worden met het dansen, dat zij het verdriet even kunnen vergeten.