Ook voor een Islamitische uitvaart

Moslims begraven hun overledenen doorgaans zo snel mogelijk. Dit zal meestal binnen 24 uur gebeuren, omdat volgens het Islamitisch geloof de dode lijdt zolang hij nog tussen de levenden is. Het liefst wordt er geen gebruik gemaakt van een kist. Door de Nederlandse wet wordt echter voorgeschreven dat er minimaal 36 uur tussen het moment van overlijden en het moment waarop de begrafenis plaatsvindt dient te liggen. Wij zorgen er met onze uitvaartservice voor dat de overledene zo snel mogelijk begraven kan worden. De repatriëring kunnen wij dan ook binnen 36 uur gedaan krijgen.

Het Islamitisch uitvaartproces

het lichaam van de overledene wordt na het wassen naar de moskee gebracht. De voorganger spreekt aldaar staand voor het opgebaarde lichaam het Djanazah-gebed uit. Hij eindigt zijn gebed met een vredesgroet.

Het lichaam van de overledene wordt door de mannen uit de familie op een baar naar de begraafplaats gedragen. Het lichaam wordt uit de kist getild, nadat men is aangekomen bij het graf. Het gezicht van de overledene wordt naar Mekka gericht. Men maakt de lijkwade bij het hoofd en de voeten vast. De aanwezige mensen strooien vervolgens drie handen met aarde in het graf terwijl zij een bede uitspreken. De direct nabestaanden gooien tot slot aarde in het graf terwijl zij een gebed uitspreken over de hereniging met de aarde waaruit de dode op zal staan.

Vrouwen zijn oorspronkelijk uitgesloten om deel te nemen aan een Islamitische uitvaart. Echter zijn in Nederland bij de meer liberale moslims vrouwen wel welkom. De vrouwen staan dan samen met de kinderen op een afstand, alwaar zij kunnen zien hoe de mannen de overledene begraven.