Een crematie in Amsterdam: een persoonlijk afscheid

Bij de voorbereiding voor een crematie komen er veel keuzes en beslissingen op u af. Natuurlijk is het in ieders belang dat de crematie in Amsterdam naar wens verloopt, naar uw wensen en die van de overledene. Wij vinden het als uitvaartverzorgers daarnaast belangrijk dat de identiteit van de overleden duidelijk naar voren komt bij de crematie. Daarbij is dus volop ruimte voor creativiteit, maar ook voor religie en cultuur. Diversiteit en persoonlijkheid staan dus voorop bij Uitvaartverzorging Amsterdam.
Keuzes die u moet maken betreffen:

– Het rouwdrukwerk
– Een kist of lijkwade
– De urn of een assierraad
– De verscheidene kransen en bloemen
– De keuze van lijkwagen en volgauto’s
– De plaats waar de as van de overledene wordt uitgestrooid

Vooral de plaats waar de as wordt uitgestrooid is belangrijk bij een crematie. Op deze plaats wordt de as van de overledene als het ware weer toevertrouwd aan de aarde, lucht of zee. Zo verenigt de as zich met andere materie en is de cirkel weer rond.

De as van de overledene die overblijft na de crematie kan echter ook altijd bewaard blijven, bijvoorbeeld in een urn op een afscheidsplaats of in een speciaal sieraad dat gedragen kan worden. Er is een ruime keuze in assieraden. Vraag uw contactpersoon bij Uitvaartverzorging Amsterdam gerust naar de mogelijkheden voor een persoonlijke crematie.