Een persoonlijke begrafenis in de regio Amsterdam

Bij de voorbereiding voor een begrafenis komen er veel keuzes en beslissingen op u af. Natuurlijk is het in ieders belang dat een begrafenis naar wens verloopt, naar uw wensen en die van de overledene. Wij vinden het als uitvaartverzorgers daarnaast belangrijk dat de identiteit van de overleden duidelijk naar voren komt bij de begrafenis. Daarbij is dus volop ruimte voor creativiteit, maar ook voor religie en cultuur. Diversiteit en persoonlijkheid staan dus voorop bij Uitvaartverzorging Amsterdam.
Keuzes die u moet maken betreffen:
– Het rouwdrukwerk
– Een kist of lijkwade
– De verscheidene kransen en bloemen
– De keuze van lijkwagen en volgauto’s
– De begraafplaats
– De wijze waarop de kist naar het graf wordt vervoerd

Persoonlijk afscheid, thuis of in een rouwcentrum

Na het overlijden en voor de begrafenis vindt er een persoonlijk afscheid plaats, met vrienden en familieleden. In verschillende culturen wordt dit afscheid verschillend ingevuld. Bij Uitvaartverzorging Amsterdam hebben we oog voor culturele diversiteit en zijn we goed op de hoogte van de afscheidsrituelen van verschillende culturen.

Afscheids- of herdenkingsdienst

Voorafgaand aan de begrafenis is er een afscheids- of herdenkingsdienst. Deze kan al dan niet religieus worden ingevuld. Verschillende religies hebben verschillende afscheidsrituelen in de aanloop naar de begrafenis. Gemene deler – ondanks de vele verschillen – is het feit dat deze dienst een persoonlijke manier is om afscheid te nemen van de overledene. Of het nu gaat om een hindoe uitvaart, die in het teken staat van wedergeboorte en reïncarnatie, een islamitische begrafenis waarbij het wassen van het lichaam en de Djanazah belangrijk zijn, of een Surinaamse begrafenis, waarbij de overledene dansend naar het graf wordt gedragen. Bij ons is een uitvaart in Amsterdam uniek en persoonlijk gericht.

Op weg naar de laatste rustplaats

Bij een begrafenis wordt vervolgens de doodskist van de overledene naar de laatste rustplaats vervoerd. Dit gebeurt meestal met een lijkwagen. Maar er kan ook een andere invulling aan het vervoer worden gegeven, vooral wanneer de begraafplaats dichtbij is.

Ter aardebestelling

Tijdens de ter aarde bestelling daalt de kist neer in het graf. Ook hier is er nog ruimte voor bijvoorbeeld een toespraak of gebed, maar ook voor speciale rituelen die verband houden met dit moment van de begrafenis. Ieder heeft zijn eigen wijze om afscheid te nemen van de overledene. Door bijvoorbeeld een handje aarde op de kist achter te laten of een paar bloemen met een symbolische waarde.

Condoleren, koffie of een rouwmaaltijd

Als afsluiter van de begrafenis volgt nog een condoleance, waarbij familie en vrienden de dag van de begrafenis gezamenlijk kunnen afsluiten. Bij deze afsluiting kan koffie en cake geserveerd worden, maar ook een wat uitgebreidere maaltijd met bijvoorbeeld broodjes of warm eten. Ook dit hangt allemaal van de wensen en verlangens van de nabestaanden af.